تعریف تکنیکی زیان­گریزی از تئوری چشم­انداز گرفته می­گردد، جایی که کاهنمن و تورسکی به گونه صریح اولویت­ها و ترجیحات نسبی مسلم و محسوس را ذکر نمی­کنند. مثلا ، من ترجیح می­دهم که از زیان دور باشم تا اینکه سود کسب کنم. آنها زیان­گریزی را در قالب تابع ارزش S شکل که نماینده مطلوبیت می باشد، توصیف می­کنند. این تابع، کل مرحله ارزیابی در تئوری چشم­انداز را مدل­سازی می­کند. مطابق نظر این دو محقق، افراد همه سود وزیان­های بالقوه را در مقایسه با یک نقطه مرجع شاخص ارزیابی می­کنند. تابع ارزش که از این نقطه عبور می­کند نامتقارن می باشد. تصویر حاکی از آن می باشد که تاثیر زیان بیشتر از تاثیر سود می باشد. نتیجه اینکه، رفتار ریسک­طلبی در دامنه زیان­ها و رفتار ریسک­گریزی در دامنه سودها حاکم می باشد. مفهومی که در اینجا اهمیت دارد اثر تمایلاتی می باشد که توسط استتمن و شفرین معرفی شده می باشد. مفهوم اثر تمایلاتی، گرایش افراد به حفظ طولانی­مدت سرمایه­گذاری­های زیان­ده و فروش زودهنگام سریع سرمایه­گذاری­های سودده را توصیف می­کند.

تازه­گرایی

به مقصود درک توصیف تکنیکی سوگیری تازه­گرایی، مطالعه آزمون حضور ذهن که دو جزئ اساسی آن اثر تقدم و اثر تاخر می باشد، می­تواند مفید واقع گردد. روانشناسان هنگام مطالعه حافظه آدمی، از یک پارادایم به­نام حافظه آزاد بهره گیری می­کنند. در چنین پارادایمی، به فرد شرکت کننده فهرستی از آیتم­ها که قرار می باشد وی آنها را یاداوری نماید، یکی پس از دیگری داده می­گردد.به عنوان مثال آزمون کننده می­تواند هر 5 ثانیه یک بار کلمه­ای را برای فرد آزمون­شونده بخواند و پس از آن که همه کلمات موجود در فهرست خوانده گردید، از شرکت­کننده خواسته می­گردد که از کلمات خوانده شده، هر تعدادی که ممکن می باشد را به یاد آورد. این پارادایم حافظه آزاد خوانده می­گردد. زیرا فرد مختار می باشد به هر ترتیب که مایل می باشد آیتم­های فهرست­شده را به یادآورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پشیمان گریزی

مجموعه وسیعی از آثار مکتوب در زمینه روانشناسی آزمایشگاهی نشان می­دهد که تاسف، تصمیم­گیری تحت شرایط عدم اطمینان را تحت­الشعاع قرار می­دهد. تاسف و ندامت موجب می­گردد افراد تصمیمات گذشته خود را به چالش کشیده و عقاید و نظرات خود را زیر سوال ببرند. افرادی که تاسف­گریز هستند، کوشش می­کنند که از ناراحتی و تشویش ناشی از دو نوع اشتباه  اجتناب ورزند: ا- خطای اقدام 2-خطای غفلت. خطای اقدام زمانی رخ می­دهد که ما اقدام نابجایی انجام دهیم. خطای غفلت از بی­تحرکی و سکون نابجا ناشی می­گردد، یعنی فرصت­هایی که نادیده شده یا فراموش شده­اند. پشیمانی با نارضایتی تفاوت دارد، زیرا پشیمانی بر حالتی دلالت دارد که فرد در دستیابی به پیامدهای منفی نوعی حس نامطلوب دارد. زمانی که پیامدهای نامطلوب از خطاهای اقدام نشات می­گیرد، احساس تاسف و ندامت در مقایسه با زمانی که خطای قصور علت نتایج نامطلوب می باشد، شدیدتر می باشد.

تاسف و ندامت؛ زمانی که پیامدها و نتایج بسیار مشهود یا قابل دسترسی می باشد، حداکثر وضوح را داشته و بیشترین خسارت را به تصمیم­گیری وارد می­کند. اما زمانی که پیامدهای اشتباه کمتر قابل تشخیص می باشد، تاسف و ندامت نیز به عاملی کم­اثر تبدیل می­گردد. بعضی از محققان چند نظریه انتخاب در شرایط عدم­اطمینان پیشنهاد داده­اند که سوگیری پشیمان­گریزی به عنوان توجیهی نسبی برای موارد نظاره­شده نقض تئوری مطلوبیت موردانتظار می باشد. در تئوری پشیمانی فرض می­گردد که افراد عقلایی هستند، اما تصمیمات خود را هم بر بازده مورد انتظار و هم پشیمانی مورد انتظار شکل می­دهند. پارادوکس آلیس به همراه سایر گرایش­های آدمی که به نظر می­رسد مانع بهینه­سازی مطلوبیت هستند، از نقطه نظر تئوری پشیمانی، معقول جلوه می­کند. تئوری پشیمانی دارای نقاط اشتراکی با تئوری چشم­انداز کاهنمن و تورسکی می باشد و بسیاری از پیش­بینی­های آن با مشاهدات تجربی رفتار بشر که زیربنای تئوری چشم­انداز را تشکیل می­دهد، سازگاری دارد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل